Kontakt

MBA Fastighetsservice

MBA Fastighetsservice sköter följande fastigheter:

 • Råstensgatan 33 & Bogärdesgatan 28
 • Oterdahlsgatan 4
 • Oterdahlsgatan 2 & Mötesplatsen 2
 • Götaholmsgatan 7
 • Prinsgatan 7
 • Karl Gustavsgatan 1B & Storgatan 8A
 • Karl Gustavsgatan 1A & Storgatan 8B
 • Viktoriagatan 2A & Storgatan 6B
 • Viktoriagatan 2B & Storgatan 6A

Bo & Son

Bo & Son sköter sköter följande fastigheter:

 • Erik Dahlbergsgatan 14
 • Eklandagatan 3
 • Hvitfeldtsgatan 10